Gratis adviesgesprek op 06 20 04 52 57 info@praktijkstasterk.nl

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding, voor wie? 

Relaties binnen een gezin kunnen soms niet lekker lopen door bepaalde factoren. Hierdoor kunnen er moeilijkheden gaan ontstaan in de opvoeding. Er lijken minder positieve momenten te zijn en deze gevoelens kunnen ervoor zorgen dat ouder(s) even niet goed weten hoe het nu verder moet. 

Er kan ook sprake zijn van gedragsproblemen, nog niet genoeg kennis van een diagnose, zoals bijvoorbeeld autisme of AD(H)D, problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind of de jongere, of door andere factoren die in het gezin een rol spelen. In deze situaties kan gezinsbegeleiding een passende vorm van ondersteuning zijn.

Het doel van gezinsbegeleiding

Het doel van gezinsbegeleiding is het verbeteren van het gezinsklimaat en de onderlinge relaties, zodat het gezin op eigen kracht weer verder kan. De begeleiding kan zowel bij het gezin thuis worden gegeven, als bij Praktijk Sta Sterk. Uitgangspunt voor de begeleiding is de vraag van de ouders én van het kind/de jongere. Deze vraag, en daarnaast de mogelijkheden binnen het gezin, bepalen de vorm en intensiteit van de begeleiding.

Weet dat Praktijk Sta Sterk:

✓ Klein en laagdrempelig is.
✓ Werkt met praktische en concrete hulpmiddelen, die afgestemd zijn op de begeleiding die uw kind nodig heeft.
✓ Uw wensen en vragen als uitgangspunt neemt.
✓ Zoekt naar de mogelijkheden en oplossing samen met u

Vragen, tarieven en een afspraak maken 

De tarieven die ik hanteer kunt u vinden onder het menu tarieven. U kunt ook op deze link klikken om mijn tarieven in te zien. 

Heeft u vragen of advies nodig? Neem gratis telefonisch contact op!  Uiteraard kunt u ook contact opnemen op het emailadres info@praktijkstasterk.nl