Gratis adviesgesprek op 06 20 04 52 57 info@praktijkstasterk.nl

Pesten

Hulp en begeleiding bij pesten

Pesten gebeurt op verschillende manieren: uitschelden, spullen kapot maken, roddelen, buitensluiten, slaan en schoppen, de ander opwachten, als enige niet in een WhatsApp groep mogen en via Facebook allerlei nare opmerkingen krijgen. Dat zijn een aantal uitingen van pestgedrag en dit heeft een grote impact op uw kind. Pesten zorgt voor gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid, verdriet, angst, boosheid en machteloosheid. Tevens kan het tot gevolg hebben dat uw kind niet meer naar school wil.

Denkt u dat uw kind gepest wordt en wilt u er iets aan doen? Praktijk Sta Sterk biedt u en uw kind de hulp en begeleiding die u zoekt. Samen zorgen wij ervoor dat uw kind meer weerbaar wordt, meer zelfvertrouwen krijgt, grenzen aan durft te geven en kan reageren op pestgedrag. 

Uiteraard moet het pestgedrag aangepakt worden, wanneer dit zich in een groep voordoet! Niemand heeft het recht om een ander te pesten!

Hoe kunt u zien of uw kind wordt gepest? 

Er zijn een aantal belangrijke kenmerken die kunnen wijzen op pestgedrag bij uw kind: 

– Vertellen dat het gepest of geplaagd wordt
– Uw kind is stiller, prikkelbaarder en huilt snel
– Lichamelijke klachten, zoals: buikpijn, hoofdpijn, misselijk
– Slechter slapen
– Niet meer naar school willen
– Geen speel afspraakjes maken, geen vrienden mee naar huis nemen
– Vaak alleen staan op het schoolplein of dicht bij de leerkracht
– Regelmatig ruzie hebben of agressief gedragen
– Thuis komen met kapotte spullen
– Thuis komen met verwondingen, zoals blauwe plekken
– Zich moeilijk kunnen concentreren, slechtere schoolprestaties
– Niet uitgenodigd worden met kinderverjaardagen
– Nare berichten krijgen via Facebook, Instagram, Snapchat of WhatsApp

Praktijk Sta Sterk Begeleiding & Weerbaarheidstraining

Praktijk Sta Sterk kan uw kind helpen om op een sterke manier voor zichzelf op te komen in onaangename situaties, waardoor het zelfvertrouwen groeit en uw kind zich sterk en krachtig gaat voelen.

Daarnaast biedt Praktijk Sta Sterk begeleiding aan om het pesten aan te pakken, door samen met ouders te onderzoeken wat er aan de hand is, welke oplossingen er mogelijk zijn. Bovendien gaat Praktijk Sta Sterk, als dit nodig is, mee naar: o.a. de school, de sportclub, de scouting om gezamenlijk met alle betrokken partijen een plan van aanpak te maken en zo weer een veilige plek te creëren voor uw kind.