Gratis adviesgesprek op 06 20 04 52 57 info@praktijkstasterk.nl

Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining (Sta Sterk Training)

Weerbaarheidstraining is geschikt voor kinderen die niet goed voor zichzelf op kunnen komen of voor kinderen die gepest worden. Met name kinderen en jongeren die zich vaak onzeker voelen, snel boos of driftig worden, moeite hebben met vriendschappen sluiten, zich in bepaalde situaties clownesk gedragen, verlegen zijn, moeilijk grenzen kunnen aangeven, zich niet lekker in hun vel voelen zitten, zullen baat hebben bij deze training.

Waar ik uw kind o.a. in deze training bij kan helpen:
✓ Dat uw kind op een sterke manier voor zichzelf kan opkomen in lastige situaties
✓ Bewust worden van eigen grenzen en deze aangeven
✓ Leren zich te ontspannen
✓ Eigen mening geven
✓ Positieve gedachtes hebben
✓ Zeggen waar het last van heeft
✓ Hulp vragen en bieden
✓ Eigen wil laten zien

Kenmerk van de training is, dat deze heel praktisch is, alles draait om het zelf ervaren, oefenen en doen. Dit maakt dat deze training werkt voor kinderen.

In het kort

In de training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en kan het kind er regelmatig mee oefenen, zodat het steeds meer eigen wordt. Daarnaast worden er nieuwe vaardigheden aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat het nieuwe weerbare gedrag er langzaam inslijpt. De huiswerkopdrachten helpen uw kind de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk. Belangrijk hierbij is dat de ouder/verzorger het kind hierbij ondersteunt en stimuleert om het geleerde steeds te oefenen en in de praktijk te brengen!

Er wordt gewerkt in kleine groepjes van max. 4-6 kinderen, zodat er tijd is voor de kinderen om met hun eigen persoonlijke situatie te kunnen oefenen. 

Opbouw weerbaarheidstraining 

Weerbaarheidstrainingen (Sta Sterk Trainingen) worden als volgt opgebouwd:

– Intake gesprek met ouder/verzorger en kind
– Ouderavond voor alle ouders/verzorgers van de kinderen
– 5 lessen van 75 tot 90 minuten voor de kinderen
– Na 5e les opnieuw een ouderavond om te voortgang en ontwikkeling te bespreken
– Les 6 t/m 10 van 75 tot 90 minuten voor de kinderen en waarbij les 10 een feestelijke afsluiting is, waarbij het gezin wordt uitgenodigd om dit mee te vieren
– Mogelijkheid voor een follow up, een paar maanden na de training

Individuele training

De weerbaarheidstraining wordt ook als een individuele training gegeven. De situatie van de deelnemer is hierbij meer nog dan bij de groepstraining, het uitgangspunt.